บุญมาพาไปทำความรู้จักกับวัดเทพศิรินทราวาส พร้อมส่งพวงหรีดพัดลมถึงสถานที่จัดงาน

Last updated: 25 ก.ย. 2562  |  1634 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บุญมาพาไปทำความรู้จักกับวัดเทพศิรินทราวาส พร้อมส่งพวงหรีดพัดลมถึงสถานที่จัดงาน

บุญมา นอกจากจะทำการจัดส่งพวงหรีดพัดลมให้กับคุณลูกค้า ที่มีความต้องการจะใช้พวงหรีด คุณภาพดี จัดส่งฟรี มาที่วัดเทพศิรินทราวาสแล้ว บุญมาจะพาไปทำความรู้จักกับวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงาม และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสุสานหลวง ภายในวัดมีอุโบสถขนาดใหญ่ที่มีความงดงามตามศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ แต่นอกเหนือไปจากนี้ วัดเทพศิรินทราวาส ยังมี “พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา” ที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยมีพิพิธภัณฑ์ประจำวัด เสมือนเป็นการสืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์ ที่จะทำให้การเรียนรู้พุทธประวัติเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป สำหรับคุณลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะใช้พวงหรีดที่วัดแห่งนี้ บุญมา ยินดีให้บริการครับ


ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร หรือ “วัดเทพศิรินทร์” เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอาราม เพื่อทรงเฉลิมพระเกียรติและทรงอุทิศพระราชกุศลถวายแด่ “สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี” พระบรมราชชนนีของพระองค์ และพระราชทานนามชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดเทพศิรินทราวาส” วัดเทพศิรินทราวาสเป็นวัดเดียวที่มีสุสานหลวงตั้งอยู่ ซึ่งสร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณสุสานหลวงมีสิ่งสำคัญที่รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างขึ้น เช่น พลับพลาอิศริยาภรณ์ รัชกาลที่ ๕ โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ซึ่งนับเป็นรายแรกที่พระราชทานเพลิง ณ สุสานหลวงนี้ ต่อมาโปรดให้ใช้เป็นพลับพลาที่เสด็จพระราชทานเพลิงศพรายอื่น ๆ จนถึงปัจจุบัน


พิพิธภัณฑ์พระพุธทศาสนา

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ภายในวัดเทพศิรินทราวาส แต่เดิมเป็นอาคารที่สร้างเพื่อเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมและเคยเป็นกุฏิของอดีตเจ้าอาวาส 2 รูป คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และสมเด็จพระวันรัต ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน โดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นห้อง 7 ห้อง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการแบบ 4 มิติ นำสื่อสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิก วิดีโอแอนิเมชั่น และพรีเซ็นเทชั่น

  


ห้องแรกคือ “ห้องปฐมบท” 

  โดยจะเริ่มบรรยายธรรมมะตั้งแต่การเกิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก เหตุการณ์วันประสูติของพระพุทธเจ้า และบรรยายถึงเหตุที่พระองค์ได้ตัดสินพระทัยออกบวชเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตมนุษย์ 

ห้องที่ 2 ที่มีชื่อว่า “ห้องตรัสรู้”

  ภายในห้องจัดบรรยากาศขณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ และบรรยายถึงการบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุธรรมจนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ห้องที่ 3 ที่มีชื่อว่า “ห้องปฐมเทศนา”

  บรรยายเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ โดยมีการจัดบรรยากาศให้เหมือนเมืองสารนาถ สถานที่แสดงธรรม และได้บรรยายถึงพระองค์ที่ได้เดินทางเพื่อสั่งสอน พุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดระยะเวลา 45 พรรษา เพื่อให้ศาสนิกชนได้พบเห็นทางที่นำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง                                                                                                                                                
ห้องที่ 4 ที่มีชื่อว่า “ห้องปรินิพพาน”

  บรรยายเหตุการณ์ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันปรินิพพาน ใต้ต้นสาละคู่ ณ กรุงกุสินารา ขณะมีพระชนมายุ 80 พรรษา

ห้องที่ 5 ที่มีชื่อว่า “ห้องพระราชประวัติ”

  จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ห้องที่ 6 ที่มีชื่อว่า “ห้องพระอุโบสถ”

  จัดแสดงประวัติการก่อสร้างพระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์ โดยได้มีการจำลองความงดงามภายในพระอุโบสถมาให้ได้ชม และจะมีการบรรยายถึงรายละเอียด ของลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง ซุ้มประตูหน้าต่าง พร้อมทั้งบรรยายประวัติและรายละเอียดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ประดับไว้บนเพดานของพระอุโบสถ

ห้องที่ 7 ที่มีชื่อว่า “ห้องกำแพงแก้ว”

  จัดแสดงและบรรยายถึงประวัติการอัญเชิญพระศรีมหาโพธิ์ มาปลูกที่วัดเทพศิรินทร์ โดยต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น เป็นพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ของวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดอยุธยา ที่นำพันธุ์มาจากเมืองพุทธคยาอีกทีหนึ่ง รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเพาะเมล็ด ต่อมาเมื่อเมล็ดเติบโตเป็นต้นแล้ว พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญไปปลูกที่วัดเทพศิรินทร์การเข้าชม

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 น. -17.00 น.
เปิดให้เข้าชมฟรี 20 ท่านต่อรอบ

ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์สามารถสำรองวันและเวลาเข้าชมล่วงหน้าได้

ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ : 0-2224-7726-30, 0-2224-7619-22, 08-3718-4111
โทรสาร : 02-224 7730

เว็บไซต์ : http://www.lordbuddhamuseum.com/

อีเมล : museumlordbuddha@gmail.com


การเดินทาง

· MRT : ลงสถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 2 แล้วต่อรถแท๊กซี่ หรือ ตุ๊กตุ๊ก

· BTS : ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ แล้วต่อรถแท๊กซี่ ตุ๊กตุ๊ก หรือ รถประจำทางสาย 48

· รถประจำทางสาย : 15, 47, 48, ปอ.48, 53, 204, ปอ.508 ลงป้ายหน้าโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์

· รถยนต์ส่วนตัว : สามารถเข้ามาจอดได้ที่ลานหน้าสุสานหลวง หรือจอดที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ (นอกเวลาเรียน)


สถานที่ตั้ง

1464 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

 

By : www.boonmaa.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้