เงื่อนไขการบริการ และ การจัดส่ง

1. ตัดรอบการสั่งพวงหรีดพัดลม เวลา 14.00 น.
    1.1 พวงหรีดที่ทำการสั่งและชำระเงินก่อนเวลาบ่าย 14.00 น. จะนำส่งถึงวัดหรือสถานที่จัดงาน ภายในเวลา 18.30 น. ของวันเดียวกันนั้น
    1.2 พวงหรีดที่ทำการสั่งและชำระเงินหลังเวลาบ่าย 14.00 น. จะนำส่งถึงวัดหรือสถานที่จัดงาน ภายในเวลา 18.30 น. ของวันถัดไป

2. บริการจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร และ นครปฐม จำกัดระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากที่ตั้งของศูนย์บริการพวงหรีดพัดลมของเรา

3. บริการส่งภาพพวงหรีดก่อนและหลังการจัดส่งไปยังวัดหรือสถานที่จัดงาน
    3.1 ก่อนการจัดส่ง เป็นภาพพวงหรีดที่จัดเสร็จแล้ว พร้อมป้ายคาดให้ลูกค้าตรวจสอบ
    3.2 หลังการจัดส่ง เป็นภาพพวงหรีดคู่กับป้ายชื่อแสดงวันฌาปนกิจของผู้ล่วงลับ

4. บริการออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ส่งฟรี ทางไปรษณีย์

สินค้าทั้งหมด

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว, ดอกมัม และดอกเบญจมาศสีขาว

฿ 1,300 ฿ 1,300
฿ 1,200 ฿ 1,200 -8%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู, ดอกกุหลาบขาว, ดอกมัม และดอกเบญจมาศสีขาว

฿ 1,300 ฿ 1,300
฿ 1,200 ฿ 1,200 -8%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบสีแดง, ดอกกุหลาบขาว, ดอกมัม และดอกเบญจมาศสีขาว

฿ 1,300 ฿ 1,300
฿ 1,200 ฿ 1,200 -8%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู และดอกกุหลาบขาว

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู และดอกกุหลาบขาว

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,500 ฿ 1,500 -6%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู และดอกกุหลาบขาว

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีเหลือง, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเหลือง ,ดอกกุหลาบขาว และดอกชบาสีเหลือง

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,710 ฿ 1,710 -19%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเขียว ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียเขียว

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,710 ฿ 1,710 -19%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบม่วง ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียม่วง

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,710 ฿ 1,710 -19%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู และดอกกุหลาบขาว

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีเหลือง, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเหลือง ,ดอกกุหลาบขาว และดอกชบาสีเหลือง

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 1,995 ฿ 1,995 -20%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเขียว ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียเขียว

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 1,995 ฿ 1,995 -20%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบม่วง ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียม่วง

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 1,995 ฿ 1,995 -20%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู และดอกกุหลาบขาว

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีเหลือง, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเหลือง ,ดอกกุหลาบขาว และดอกชบาสีเหลือง

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,040 ฿ 3,040 -13%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเขียว ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียเขียว

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,040 ฿ 3,040 -13%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบม่วง ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียม่วง

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,040 ฿ 3,040 -13%

พวงหรีดพัดลม คุณภาพดี ราคาไม่แพง ส่งฟรี วันเดียวถึง

ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา (Boonmaa) จำหน่าย พวงหรีดพัดลม คุณภาพ เลือกได้ทุกแบบ ทุกราคา มีใบกำกับภาษี ส่งฟรี ทันงาน สั่งบ่ายได้เย็น โทร. 095-6012100, Line @boonmaa

ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา เรานำสินค้าพัดลมคุณภาพของแบรนด์ฮาตาริ(HATARI) มาประดับตกแต่งอย่างความประณีตบรรจงด้วยดอกไม้ประดิษฐ์คุณภาพดีเกรดส่งออก จัดเรียงสีสันอย่างสวยงาม เพื่อให้ถูกใจผู้ให้ และสมเกียรติของผู้ได้รับ ในงานไว้อาลัย 

ที่ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา เราใส่ใจเรื่องคุณภาพการบริการ คุณภาพของพวงหรีดพัดลม การรักษ์สิ่งแวดล้อม และการนำพัดลมไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทันที หลังการแสดงความอาลัย ดังคำสโลแกนที่ว่า "บุญมา พวงหรีดพัดลม ส่งใจ ส่งอาลัย ให้ประโยชน์ แก่สังคม"


ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา

 

ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา จำหน่ายพวงหรีด ที่ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์คุณภาพดีประดับบนพัดลม เพื่อแสดงความไว้อาลัยถึงผู้ที่จากไป โดยหลังจากการใช้งานพวงหรีด ทางญาติหรือผู้ดูแลงานยังสามารถนำพัดลมไปใช้งานทั่วไปได้ หรืออาจจะบริจาควัด โรงเรียน ผู้ที่มีความต้องการ เพื่อเป็นการทำบุญ และได้นำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย


ทำไมต้องซื้อพวงหรีดพัดลมกับร้านบุญมา

  • สะดวก ลูกค้าสามารถสั่งซื้อพัดลมทางออนไลน์ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางทางแชท LINE, FACEBOOK, เว็บไซต์ www.boonmaa.com หรือทางโทรศัพท์โดยตรง ทางเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • หลากหลาย ร้านบุญมามีแบบให้เลือกหลากหลาย มีโทรสีต่างๆ ทั้ง แดง น้ำเงิน ชมพู เหลือง ม่วง และโทนเขียว โดยมีสีขาวจากดอกลิลลี่ และสีขาวจากดอกกุหลาบประกอบ เพื่อแสดงถึงความรักและอาลัย อีกทั้งยังเลือกขนาดพัดลมได้หลากหลายขนาดอีกด้วย
  • มีประโยชน์ ร้านบุญมาใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ และพัดลมที่มีคุณภาพดี ที่จะคงความสวยได้นานกว่าดอกไม้สด และยังสามารถนำพัดลมมาใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกด้วย
  • คุ้มค่า ราคาถูก สำหรับพวงหรีดของร้านบุญมา เราเลือกใช้พัดลม HATARI และดอกไม้ประดิษฐ์อย่างดี ตกแต่งสวยงาม พร้อมส่งถึงวัด พวงหรีดพัดลม ร้านบุญมาถือว่าไม่แพงเลย
  • รวดเร็ว ทันงาน ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ และได้รับการจัดส่งพวงหรีดภายในวันเดียวกัน โดยเหมาะกับ งานจากลาที่ไม่อาจเตรียมตัวล่วงหน้าได้
  • จัดส่งฟรี ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมารับเอง ร้านบุญมาประกอบและจัดแต่งพวงหรีดพัดลม ส่งถึงสถานที่จัดงาน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องค่าจัดส่งเพิ่มเติม
  • มีใบกำกับภาษี เพียงแจ้งรายละเอียดให้กับทางร้าน ลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีที่ตามรายละเอียดที่ต้องการ

การจัดส่งพวงหรีดพัดลม

บริการส่งฟรี กรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร อ่านรายละเอียดการจัดส่งได้ที่ : https://www.boonmaa.com/funeral-wreaths-free-delivery


ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา

518/5 ชั้น 9 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือติดต่อเรา : https://www.boonmaa.com/contactus

 

ข่าวสาร และ บทความ

จัดส่งพวงหรีดพัดลม ถึงวัดเทพศิรินทราวาส ฟรี! จัดส่งทันที เพียงสั่งสินค้าก่อนบ่าย 2 ก็สามารถส่งได้ทันเวลาวันงานเลยทีเดียว ติดต่อร้านบุญมา โทร: 095 601 2100

จัดส่งพวงหรีดพัดลม ถึงวัดหัวลำโพง โดยร้านบุญมา ลูกค้าสั่งซื้อก่อนบ่าย 2 โมง พวงหรีดพัดลมจะจัดส่งถึงวัดทันทีภายในวันนั้นเลย ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หลายๆคนคงเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐถูกต้องไหม? สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงแท้ ไม่มีใครเถียงได้แน่นอน เพราะไม่ว่าเพื่อนๆ จะทำงานหนักมากเท่าไหร่ แต่ถ้าหากทำหนักจนเสียสุขภาพแล้วล่ะก็ ค่ารักษาพยาบาลก็แพงหูฉี่ ดีไม่ดีเราจะเสียชีวิตเอาได้อีกด้วย

ชีวิตจะมีความหมาย ด้วยการกำหนดเป้าหมายในชีวิต!! สิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างกัน คือแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเอง ยกระดับการงานรวมทั้ง เป้าหมายในชีวิต และความเชื่อว่าเราเป็นได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของตนเองออกมา หรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริง เราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งไว้ ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้เลยก็เหมือนเรือที่ไม่มีเข็มทิศ มุ่งหน้าไปโดยไม่ได้ปรับหางเสือเรือให้ตรงทิศทาง เรือจึงลอยไปเรื่อยๆ ไร้จุดหมายปลายทาง เพราะฉะนั้น ขยันอย่างเดียวยังไม่พอ ก่อนอื่น เราต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อน ซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่า เราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบ้าง แล้วเลิกพร่ำบ่นกับโชคชะตาฟ้าลิขิต หันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่า เป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออะไร และสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออะไร

Powered by MakeWebEasy.com