แบบพวงหรีดพัดลม

บุญพรรณ 
พวงหรีดพัดลม ขนาด 16 นิ้ว (โทนสีแดง)
ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

 • ความสูงรวมป้าย ปรับระดับได้ระหว่าง 87 - 107 เซ็นติเมตร
 • ดอกไม้ประดิษฐ์ เกรดส่งออก รูปแบบและสีสันตามแบบ 
 • ดอกลิลลี่สีขาว สื่อความหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์และเทิดทูน
 • ดอกพีโอนี สื่อความหมายถึงเกียรติยศและความงดงาม
 • ดอกกุหลาบสีขาว สื่อความหมายถึงความเคารพและความรักที่ใสสะอาดบริสุทธิ์


1,800 THB

บุญจรัส
พวงหรีดพัดลม ขนาด 18 นิ้ว (โทนสีชมพู)
ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู
และดอกกุหลาบขาว

 • ความสูงรวมป้าย ปรับระดับได้ระหว่าง 94 - 118 เซ็นติเมตร
 • ดอกไม้ประดิษฐ์ เกรดส่งออก รูปแบบและสีสันตามแบบ
 • ดอกลิลลี่สีชมพู สื่อความหมายถึงความรู้สึกรักและความจริงใจ
 • ดอกลิลลี่สีขาว สื่อความหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์และเทิดทูน
 • ดอกกุหลาบสีชมพู สื่อความหมายถึงความรักที่สุภาพอ่อนหวานแทนคำขอบคุณ
 • ดอกกุหลาบสีขาว สื่อความหมายถึงความเคารพและความรักที่ใสสะอาดบริสุทธิ์


2,100 THB

บุญราศรี
พวงหรีดพัดลม ขนาด 20 นิ้ว (โทนสีน้ำเงิน)
ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

 • ความสูงรวมป้าย ปรับระดับได้ระหว่าง 127 - 172 เซ็นติเมตร ให้ความโดดเด่น
 • ดอกไม้ประดิษฐ์ เกรดส่งออก รูปแบบและสีสันตามแบบ
 • ดอกลิลลี่สีขาว สื่อความหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์และเทิดทูน
 • ดอกกุหลาบสีน้ำเงิน สื่อความหมายถึงแข็งแกร่งและมั่นคง
 • ดอกกุหลาบสีขาว สื่อความหมายถึงความเคารพและความรักที่ใสสะอาดบริสุทธิ์
 • ดอกไฮเดรนเยีย สื่อความหมายแทนคำขอบคุณ


3,200 THB

เงื่อนไขการบริการ และ การจัดส่ง

1. ตัดรอบการสั่งพวงหรีดพัดลม เวลา 14.00 น.
    1.1 พวงหรีดที่ทำการสั่งและชำระเงินก่อนเวลาบ่าย 14.00 น. จะนำส่งถึงวัดหรือสถานที่จัดงาน ภายในเวลา 18.30 น. ของวันเดียวกันนั้น
    1.2 พวงหรีดที่ทำการสั่งและชำระเงินหลังเวลาบ่าย 14.00 น. จะนำส่งถึงวัดหรือสถานที่จัดงาน ภายในเวลา 18.30 น. ของวันถัดไป

2. บริการจัดส่งฟรี กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร และ นครปฐม จำกัดระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากที่ตั้งของศูนย์บริการพวงหรีดพัดลมของเรา

3. บริการส่งภาพพวงหรีดก่อนและหลังการจัดส่งไปยังวัดหรือสถานที่จัดงาน
    3.1 ก่อนการจัดส่ง เป็นภาพพวงหรีดที่จัดเสร็จแล้ว พร้อมป้ายคาดให้ลูกค้าตรวจสอบ
    3.2 หลังการจัดส่ง เป็นภาพพวงหรีดคู่กับป้ายชื่อแสดงวันฌาปนกิจของผู้ล่วงลับ

4. บริการออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ส่งฟรี ทางไปรษณีย์

สินค้าทั้งหมด

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, พีโอนีสีแดง และดอกกุหลาบขาว

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู และดอกกุหลาบขาว

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู และดอกกุหลาบขาว

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีชมพู, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบชมพู และดอกกุหลาบขาว

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบน้ำเงิน, ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียฟ้า

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีเหลือง, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเหลือง ,ดอกกุหลาบขาว และดอกชบาสีเหลือง

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีเหลือง, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเหลือง ,ดอกกุหลาบขาว และดอกชบาสีเหลือง

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีเหลือง, ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเหลือง ,ดอกกุหลาบขาว และดอกชบาสีเหลือง

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเขียว ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียเขียว

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเขียว ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียเขียว

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบเขียว ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียเขียว

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบม่วง ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียม่วง

฿ 2,100 ฿ 2,100
฿ 1,800 ฿ 1,800 -14%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบม่วง ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียม่วง

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,100 ฿ 2,100 -16%

ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลิลลี่สีขาว, ดอกกุหลาบม่วง ,ดอกกุหลาบขาว และไฮเดรนเยียม่วง

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,200 ฿ 3,200 -9%

พวงหรีดพัดลม คุณภาพดี ราคาไม่แพง ส่งฟรี วันเดียวถึง

ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา (Boonmaa) จำหน่าย พวงหรีดพัดลม คุณภาพ เลือกได้ทุกแบบ ทุกราคา มีใบกำกับภาษี ส่งฟรี ทันงาน สั่งบ่ายได้เย็น โทร. 095-6012100, Line @boonmaa

ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา เรานำสินค้าพัดลมคุณภาพของแบรนด์ฮาตาริ(HATARI) มาประดับตกแต่งอย่างความประณีตบรรจงด้วยดอกไม้ประดิษฐ์คุณภาพดีเกรดส่งออก จัดเรียงสีสันอย่างสวยงาม เพื่อให้ถูกใจผู้ให้ และสมเกียรติของผู้ได้รับ ในงานไว้อาลัย 

ที่ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา เราใส่ใจเรื่องคุณภาพการบริการ คุณภาพของพวงหรีดพัดลม การรักษ์สิ่งแวดล้อม และการนำพัดลมไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทันที หลังการแสดงความอาลัย ดังคำสโลแกนที่ว่า "บุญมา พวงหรีดพัดลม ส่งใจ ส่งอาลัย ให้ประโยชน์ แก่สังคม"


ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา

 

ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา จำหน่ายพวงหรีด ที่ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์คุณภาพดีประดับบนพัดลม เพื่อแสดงความไว้อาลัยถึงผู้ที่จากไป โดยหลังจากการใช้งานพวงหรีด ทางญาติหรือผู้ดูแลงานยังสามารถนำพัดลมไปใช้งานทั่วไปได้ หรืออาจจะบริจาควัด โรงเรียน ผู้ที่มีความต้องการ เพื่อเป็นการทำบุญ และได้นำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย


ทำไมต้องซื้อพวงหรีดพัดลมกับร้านบุญมา

 • สะดวก ลูกค้าสามารถสั่งซื้อพัดลมทางออนไลน์ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางทางแชท LINE, FACEBOOK, เว็บไซต์ www.boonmaa.com หรือทางโทรศัพท์โดยตรง ทางเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • หลากหลาย ร้านบุญมามีแบบให้เลือกหลากหลาย มีโทรสีต่างๆ ทั้ง แดง น้ำเงิน ชมพู เหลือง ม่วง และโทนเขียว โดยมีสีขาวจากดอกลิลลี่ และสีขาวจากดอกกุหลาบประกอบ เพื่อแสดงถึงความรักและอาลัย อีกทั้งยังเลือกขนาดพัดลมได้หลากหลายขนาดอีกด้วย
 • มีประโยชน์ ร้านบุญมาใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ และพัดลมที่มีคุณภาพดี ที่จะคงความสวยได้นานกว่าดอกไม้สด และยังสามารถนำพัดลมมาใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกด้วย
 • คุ้มค่า ราคาถูก สำหรับพวงหรีดของร้านบุญมา เราเลือกใช้พัดลม HATARI และดอกไม้ประดิษฐ์อย่างดี ตกแต่งสวยงาม พร้อมส่งถึงวัด พวงหรีดพัดลม ร้านบุญมาถือว่าไม่แพงเลย
 • รวดเร็ว ทันงาน ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ และได้รับการจัดส่งพวงหรีดภายในวันเดียวกัน โดยเหมาะกับ งานจากลาที่ไม่อาจเตรียมตัวล่วงหน้าได้
 • จัดส่งฟรี ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมารับเอง ร้านบุญมาประกอบและจัดแต่งพวงหรีดพัดลม ส่งถึงสถานที่จัดงาน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องค่าจัดส่งเพิ่มเติม
 • มีใบกำกับภาษี เพียงแจ้งรายละเอียดให้กับทางร้าน ลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีที่ตามรายละเอียดที่ต้องการ

การจัดส่งพวงหรีดพัดลม

บริการส่งฟรี กรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร อ่านรายละเอียดการจัดส่งได้ที่ : https://www.boonmaa.com/funeral-wreaths-free-delivery


ร้านพวงหรีดพัดลมบุญมา

518/5 ชั้น 9 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือติดต่อเรา : https://www.boonmaa.com/contactus

 

ข่าวสาร และ บทความ

บุญมาจัดส่งพวงหรีดพัดลม ถึงวัดธาตุทอง ภายในวันเดียวกัน เพียงลูกค้าสั่งซื้อภายในเวลาบ่าย 2 ใมง พวงหรีดพัดลมจะถูกจัดส่งถึงวัดทันงานแน่นอน ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รวมขั้นตอน และการดำเนินการ รวมทั้งการจัดงานพิธีต่างๆ เมื่อมีผู้เสียชีวิต และต้องจัดงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ▶การแจ้งเสียชีวิต การดำเนินการเมื่อผู้เสียชีวิตมีการบริจาคอวัยวะ การขอรับเงินสงเคราะห์ศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิต (ฌาปนกิจสงเคราะห์) ▶พิธีรดน้ำศพ และการอาบน้ำ(พระราชทาน) น้ำหลวงอาบศพการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ▶พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ▶พิธีทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน ▶การบรรจุเก็บศพ ▶พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลในวันฌาปนกิจศพ ▶พิธีฌาปนกิจศพ การขอรับพระราชทานเพลิงศพแบบฟอร์ม ▶การเก็บอัฐิ ▶พิธีลอยอังคาร

๑. นั่งคุกเข่าตามเพศกราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง พร้อมกับนึกขอขมาโทษว่า “หากได้ล่วงเกินท่าน ทั้งทางกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด” ๒. เมื่อขอขมาโทษเสร็จแล้ว พึงถือภาชนะด้วยทั้งสองเทน้ำรดลงที่ฝ่ามือขวาของศพ พร้อมกับนึกในใจว่า “ร่างกายที่ตามแล้วนี้ ย่อมเป็นอโหสิกรรมไม่มีโทษ เหมือนน้ำที่รดแล้วฉะนั้น” ๓. เมื่อรดเสร็จแล้ว กราบเบญจางคประดิษฐ์อีก ๓ ครั้ง พร้อมกับนึกอธิฐานว่า “ขอจงไปสู่สุคติเถิด”

การฝังศพบนฟ้าของชาวธิเบต...เป็นยังไง? โดย บุญมา พวงหรีด การทำศพแบบทิเบตที่เห็นนี้ เรียกว่า sky burial หรือการฝังศพบนท้องฟ้า เป็นพิธีศพสำหรับสามัญชนทั่วไป พิธีจะจัดขึ้นก่อนตะวันรุ่ง การทำศพแบบทิเบตที่เห็นนี้ เรียกว่า sky burial หรือการฝังศพบนท้องฟ้า โดยมีพระลามะดูแลและคอยชำแหละศพให้นกแร้งกินพิธีจะจัดขึ้นก่อนตะวันรุ่ง เป็นพิธีศพสำหรับสามัญชนทั่วไป ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีตั้งครรภ์ คนที่ตายจากโรคติดต่อหรืออุบัติเหตุ ส่วนการฝังในเจดีย์หรือเผาจะสงวนไว้สำหรับพระงามะตำแหน่งสูงๆเท่านั้น

วิธีปฏิบัติการรดน้ำศพคฤหัสถ์ โดย บุญมา พวงหรีด 1.ถ้า อาวุโสมากกว่าตน ก่อนรดน้ำศพ นิยมนั่งคุกเข่าน้อมตัวลง ยกมือไหว้ พร้อมกับนึกขอขมาโทษต่อศพนั้นว่า “หากได้ล่วงเกินท่าน ทั้งทางกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด” 2.เมื่อยกมือไหว้ขอขมาแล้ว ถือภาชนะสำหรับรดน้ำด้วยมือทั้งสอง เทน้ำลงที่ฝ่ามือขวาของศพ พร้อมกับนึกในใจว่า “ร่างกายที่ตามแล้วนี้ ย่อมเป็นอโหสิกรรมไม่มีโทษ เหมือนน้ำที่รดแล้วฉะนั้น” 3.เมื่อรดน้ำศพเสร็จแล้ว นิยมน้อมตัวลงไหว้พร้อมกับอธิฐานว่า “ขอจงไปสู่สุคติเถิด”

วิธีทำ พินัยกรรม ด้วยตัวเอง โดย บุญมา พวงหรีด ผลการเป็นโมฆะด้วยเหตุผลต่างๆที่ว่ามา หรือเสียไป เพราะแก้ไขตกเติมไม่ได้ ถ้าทำให้ทรัพย์มรดก เหลือรอดจากพินัยกรรม หรือกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ มรดกก็ตกแก่ทายาทโดยธรรม ถ้ามี หากไม่มี ก็ตกเป็นของแผ่นดินหรือของรัฐ 1.ต้องทำเป็นเอกสาร คือทำเป็นหนังสือ ใช้ภาษาไทย หรือต่างประเทศก็ได้ (มีสำเนาเก็บไว้ด้วย สำเนาถ่ายเอกสารก็ได้) 2.เขียนด้วยลายมือของตัวเองทั้งฉบับ อย่าใช้คนอื่นเขียน อย่าใช้วิธีพิมพ์ (จะเป็นโมฆะ) ใครเขียนหนังสือไม่ได้ หมดสิทธิ์ 3.จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ กฎหมายไม่ห้ามไว้ แต่ถ้าจะให้บุคคลที่ไว้วางใจ (ไม่ทันตายง่ายๆ)เป็นพยานซัก 2 คนก็ดี ป้องกันใครเถียงภายหลังว่า ไม่ได้ทำพินัยกรรม หรือคนเซ็นปลอม แล้วไม่มีพยานตัวเป็นๆมายืนยัน 4.ต้องลงวัน เดือน ปี ขณะที่ทำ เพื่อพิสูจน์ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม ว่าไม่เลอะเลือนฟั่นเฟือนในเวลานั้น หรือใช้ พิสูจน์ทราบ การทำพินัยกรรมก่อนหรือหลังฉบับอื่น ถ้าหากมี ขืนไม่ลงวันที จะตกเป็นโมฆะ 5.ต้องลงลายมือชื่อหรือเซ็นชื่อ ผู้ทำพินัยกรรม ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือ เครื่องหมายอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาด ไม่ลงชื่อเซ็นชื่อ เป็นโมฆะ 6.การแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ผู้ทำพินัยกรรมทำได้ด้วยมือตนเอง แล้วลง ลายมือชื่อหรือเซ็นกำกับไว้ ไม่ลงชื่อกำกับตรงไหน ก็ไม่สมบูรณ์เฉพาะที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนั้น ไม่เสียไปทั้งฉบับ

การไปรดน้ำศพ ทำอย่างไร โดย บุญมา พวงหรีด ๑. แต่งกายไว้ทุกข์ตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นนั้น ๆ ๒. การรดน้ำศพถือสืบกันมาว่า ไปขอขมาโทษ เพื่อจะได้ไม่มีเวรภัยต่อกัน ๓. นิยมรดเฉพาะท่านผู้มีอายุสูงกว่า หรือรุ่นราวคราว เดียวกันเท่านั้น ๔. ผู้มีอายุมากกว่าผู้ตาม ก็ไปร่วมงานให้กำลังใจเจ้าภาพ แต่ไม่นิยมรดน้ำศพ

การแต่งกายให้เหมาะสมกับงาน ไวอาลัยแด่ผู้ล่วงลับ โดย บุญมา พวงหรีด การแต่งกายให้เหมาะกับงานการแต่งกายไปงานประเพณีเราควรแต่งกายให้เหมาะสมกับงานพิธีเพราะเป็นการแสดงถึงความเคารพ ความเชื่อถือ ความศรัทธา และความเคารพต่อสถานที่จัดงาน การแต่งกายไปงานศพ ควรแต่งด้วยเสื้อผ้าชุดสีดำ เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้ตาย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด เพราะเปรียบเหมือนการไม่เกียรติทั้งผู้ตาย และเจ้าภาพผู้จัดงาน

Powered by MakeWebEasy.com