วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) ร้านบุญมารับจัดส่ง พวงหรีดพัดลมถึงหน้างาน

Last updated: 4 พ.ย. 2562  |  1831 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) ร้านบุญมารับจัดส่ง พวงหรีดพัดลมถึงหน้างาน

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Si Mahathat Woramahawihan)


ความสำคัญ

- พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

- ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา อินเดีย

- พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากรัฐบาลอินเดีย


ประวัติ 

จอมพล ป.พิบูลสงครามมียศและบรรดาศักดิ์เป็น พลตรีหลวงพิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  ใคร่จะขออนุมัติเงินสร้างวัดขึ้นสักวัดหนึ่ง เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย สถานที่จะสร้างนั้น ควรจะสร้างใกล้ๆกับอนุสาวรีย์หลักสี่ ทั้งนี้มีเหตุผลว่าชาติกับศาสนาเป็นของคู่กัน เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ เพราะศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและกล่อมเกลาอุปนิสัยและน้ำใจประชาชนให้บำเพ็ญตน และปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเสริฐสุด อันมวลประชาราษฎรชาวไทยและชาติอื่นๆ อีกหลายประเทศยึดถืออยู่  พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เหมาะสมยิ่งด้วยประการทั้งปวง เพราะเป็นหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จีงประสงค์จะให้ชื่อว่า “วัดประชาธิปไตย”

ในขณะที่กำลังดำเนินการพิจารณาอยู่นั้น เกิดศุภนิมิตรอันประเสริฐโดยที่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ส่งคณะทูตพิเศษ อันมี พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรี) ซึ่งขณะนั้นดำรงยศและบรรดาศักดิ์เป็นนาวาเอกหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอินเดีย (ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 อินเดียยังไม่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ)

คณะทูตได้ติดต่อขอดังนี้

· พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

· ขอกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ 5 กิ่ง จากต้นที่สืบเนื่องมาแต่เดิม ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับ ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ พุทธคยาประเทศอินเดีย

· ขอดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่งคือ จากที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

 
รัฐบาลอินเดีย ได้พิจารณาเห็นว่า ประชาชนที่เลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนานั้นมีมาก แพร่หลายอยู่ในหลายประเทศ แต่มีประเทศเดียวเท่านั้นในโลกนี้ (พ.ศ. 2484) ที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทางราชการเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นประเทศเอกราช มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศและทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก “ประเทศนั้นคือ” ประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลอินเดียจึงพิจารณามอบให้ คือ

· พระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบค้นพบ ณ มหาสถูปธรรมราชิกะ และเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

· มอบกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ให้ตามที่รัฐบาลไทยเสนอขอ 5 กิ่ง

· มอบดินจากสังเวชนียสถานให้ตามความประสงค์

รัฐบาลไทย จึงตกลงที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดที่สร้างใหม่นี้ และเห็นว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระบรมสารีริกธาตุเป็นมหาสิริมงคลแก่วัดที่จะสร้างใหม่ ซึ่งได้รับมาในโอกาสเดียวกันกับที่จะสร้างวัดพอดี จึงตกลงตั้งนามวัดว่า “วัดพระศรีมหาธาตุ”

วัดพระศรีมหาธาตุ มีถาวรวัตถุที่สำคัญ คือ พระเจดีย์ศรีมหาธาตุซึ่งภายในมีเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและที่ผนังมีช่องบรรจุอัฐิของผู้ทำประโยชน์แก่ประเทศซึ่งรัฐบาลและสภาผู้แทนเห็นสมควร และยังมี พระศรีสัมพุทธมุนี เป็นพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยซึ่งเดิมประดิษฐานที่วังหน้า พระประธาน ณ พระอุโบสถ คือ พระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์


ที่ตั้งวัด: เลขที่ 149 แขวงอนุสาวรีย์ ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทรติดต่อ: 029860832, 025212992
เปิดทำการ: ทุกวัน


การเดินทาง

1.ทางรถยนต์

- ใช้ถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออก อยู่ตรงข้ามกับกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ภายในบริเวณวัดมีที่จอดรถ

2.ทางรถโดยสารประจำทาง

- สาย 34 39 59 95 107 114 129 185 188 503 504 513 524 543

3.ทางรถไฟฟ้า BTS

- ลงสถานีหมอชิต แล้วต่อด้วยรถประจำทางสาย 26 34 39 59 188 503 524

 

แผนที่การเดินทาง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อกจากนี้ยังมีวัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนาในพื้นที่ใกล้เคียง

1.  วัดไตรรัตนาราม                    
     ที่ตั้ง รามอินทราซอย8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
     โทรศัพท์ 025210409

2.  วัดบางบัว                            
     ที่ตั้ง 50 ซอยไวปรีชา ถนนพหลโยธิน 46 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   
     โทรศัพท์ 025798240, 029401140

3.  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต                
     ที่ตั้ง 69 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร      
     โทรศัพท์ 025198011, 025098650

 
สถานปฏิบัติธรรม มีจำนวน  2  แห่ง

1. เสถียรธรรมสถาน
    ที่ตั้ง 23 ถนนวัชรพล รามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230   
    โทรศัพท์ 025191119, 025106697
    โทรสาร 025194633
    Website: http://www.sdsweb.org/sdsweb/

2. วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ             
    สถานที่ตั้ง: 141 ซอยคู้บอน 27 แยก 27 (ซอยสยามธรณี) ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร10220              
    โทร. 029452107
    Website: http://www.kycc4.com/thaigraph/2556_2013/info2-6.php

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้